"Det eneste, der afholder dig fra at få det, du drømmer om, er den historie, du bliver ved med at fortælle dig selv."

Tony Robbins

OM COACHING

Coaching er for mig at skabe et rum og en samtaleform, der tager udgangspunkt i, at de bedste svar og løsninger skabes og findes i os selv. Min coaching har til formål at gøre dig bevidst om de mønstre og overbevisninger, der forhindrer dig i at opnå det, du ønsker og drømmer om.

Vi ser hver især verden på vores helt egen måde, vi har vores eget unikke “indre landskab” opbygget gennem et helt liv, som ingen andre til fulde kan sætte sig ind i.


Via mine åbne og nysgerrige spørgsmål får du mulighed for at bryde igennem din modstand, opdage dine blinde punkter, fokusere, lytte til din indre stemme, forstå din historie, dit værdigrundlag og dine styrker, samt skabe nye og bedre historier om dig selv og din udfordring. Du vil indse, at din egen tankegang er den største forhindring for din udvikling.

Coaching er et refleksionsværktøj, som udfordrer dig på dine tanker, holdninger, ideer, normer, idealer og værdier og giver dig en unik mulighed for, at genfortolke dine fasttømrede historier om dig selv (og andre). Som udgangspunkt er du ekspert på indholdet, og jeg er ekspert på kommunikationsformen.


Coaching bygger på teorier om læring og udvikling som en naturlig del af menneskers liv. Målet med coaching er i høj grad, at man bliver i stand til at regulere sine tanker, følelser og handlinger, og at man lærer af enhver situation i sit liv og dermed fremadrettet bliver mere ressourcestærk. Hvis man ikke mestrer sine indre spilleregler, taber man med stor sandsynlighed sit ydre spil. Coaching har fokus på nutiden og fremtiden, men inddrager ressourcer, læring og succesoplevelser fra fortiden.


Med andre ord; din største modstander skal ikke findes udenfor dig selv, men inde i dit eget hoved.

unsplash